3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΙΣΧΥΣ 45W

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΤΕΡΑ