3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΙΣΧΥΣ 60W

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ

3 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΤΕΡΑ