3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΣΧΥΣ 60W

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ

ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ