Διαχωριστής σήματος 4 εξόδων 5-2400 MHz – εσωτερικός