Διαχωριστής σήματος 6 εξόδων 5-2400 MHz – εσωτερικός