Διαχωριστής σήματος 8 εξόδων 5-2400 MHz – εσωτερικός