Ονομαστική τάση 230 V
Ονομαστικό ρεύμα 40 A
Αριθμός πόλων 2