Πρίζα ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ διπλή TV/FM

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

– Μπάντες: TV/FM
– Απώλειες MHZ:db
– Return: 5-47: <8
– BI 47-68: <7
– Subband 68-89: <7
– FM 88-108: 26
– Low S 104-174: 7
– BIII/DAB 174-230: 7
– High S Hyperb. 230-446: 7
– UHF 470-862: 7
– Απώλεια διελέυσεως db: TV 2.6, IF 3