Πρίζα ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ διπλή TV/FM

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

– Μπάντες: TV/FM
– 2 εξόδων/splitter

Απώλειες MHZ:db
– Return: 5-75: <1
– BI 47-68: <1
– Subband 68-89: <1
– FM 88-108: 3
– Low S 104-174: <1
– BIII/DAB 174-230: <1
– High S Hyperb. 230-446: <1
– UHF 470-862: <1