Ομοαξονικός προσαρμογέας F-αρσενικό σε F-αρσενικό (μούφα).