1 μήνας συνδρομή familjare για το πακέτο DIGITALB.