6 μήνες συνδρομή familjare για το πακέτο DIGITALB.