Κεραία εξωτερικού χώρου, μικρού μεγέθους και κυκλικού σχήματος για την λήψη επίγειου ραδιοφωνικού σήματος.