Εξωτερικό LED Display για λήψη εντολών τηλεχειριστηρίου IR, ένδειξη καναλιού, ώρας και κατάστασης λειτουργίας (on/off) για χρήση με EDISION Δέκτες. Σε εύκολα ανοιγόμενη συσκευασία BLISTER, με πίνακα συμβατότητας δεκτών. Η χρήση του είναι προαιρετική και είναι συμβατό με τους παρακάτω δέκτες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

– Χρώμα: Μαύρο
– Διάσταση καλωδίου: 0.5 m.
– Συσκευασία: Βlister

Συμβατότητα Δεκτών:

– Progressiv nano
– Progressiv nano plus
– Progressiv hybrid
– Progressiv hybrid lite
– Proton
– Proton T265