Το πακέτο Elite 5 περιλαμβάνει 5 κανάλια στον δορυφόρο Hotbird 13°

Διάρκεια συνδρομής: 6 μήνες

Κωδικοποίηση: VIACCESS