Λήψη από 1 δορυφορική θέση + επίγεια TV (5 εισόδων / 16 χρηστών) με εξωτερικό τροφοδοτικό

Stand-Alone Multiswitch 5×16
Modell: MS-5516LE


Specifications

Frequency Satellite: (MHz) 950-2150
Terrestrial: (MHz) 5-860
Inputs (F Connectors) 4 Sat.+1 Terr.+ Power In
16 Taps
Insertion Loss Trunk Sat. (dB) /
Trunk Terr. (dB) /
Tap Sat. (dB) 5
Tap Terr. (dB) 5
Isolation Trunk-Trunk (dB) /
Cross Polar (dB) 25
Tap-Tap(Sat) (dB) 25
Tap-Tap(Terr.) (dB) 25
Rejection (dB) 25
Return Loss Trunk in/out (dB) 10
Tap(dB) 10
Output Level Sat.(IMA335dB).EN50083-3 (dB) 100
Terr.(IMA360dB) EN50083-5 (dB) 88
Switching Voltage (V) 20V
LNB Power Supply Max. (A) 1.2A
Power Supply (Vac/Hz) External Power Adaptor 110-240V/50/60Hz
Switching Commands 13V/0Hz, 18V/0Hz, 13V/22KHz, 18V/22KHz