Λήψη από 2 δορυφορικές θέσεις + επίγεια TV (9 εισόδων / 8 χρηστών) με εξωτερικό τροφοδοτικό

9×8 Multiswitch Cascade
(also to use as Stand Alone)
Modell: MS-9908LC


Specifications

Frequency Satellite: (MHz) 950-2150
Terrestrial: (MHz) 5-860
Inputs (F Connectors) 8 Sat.+1 Terr.+ Power In
8 Taps
Insertion Loss Trunk Sat. (dB) 3
Trunk Terr. (dB) 3
Tap Sat. (dB) 2
Tap Terr. (dB) 5
Isolation Trunk-Trunk (dB) /
Cross Polar (dB) 25
Tap-Tap(Sat) (dB) 28
Tap-Tap(Terr.) (dB) 25
Rejection (dB) 25
Return Loss Trunk in/out (dB) 12
Tap(dB) 8
Output Level Sat.(IMA335dB).EN50083-3 (dB) 100
Terr.(IMA360dB) EN50083-5 (dB) 88
Switching Voltage (V) 20V
LNB Power Supply Max. (A) 2.5A
Power Supply (Vac/Hz) External Power Adaptor 110-240V/50/60Hz
Switching Commands 13V/0Hz, 18V/0Hz, 13V/22KHz, 18V/22KHz