Πλαστικό στήριξης 6 εκατοστών για LNB Monoblock 3o