Τετραπλό LNB (με τέσσερις εξόδους για τέσσερις δέκτες), 0,1 db – Output connector type: F-Type (female)