Μονό LNB (με μία έξοδο για έναν δέκτη), 0,1 db – Output connector type: F-Type (female)


Χαρακτηριστικά

Input frequency range 10.7 GHz ~ 12.75 GHz
Output frequency range 950 MHz ~ 2150 MHz
Low band LO frequency 9.75 GHz
High band LO frequency 10.6 GHz
Noise figure 0.1 dB
Output connector type F-Type (female)