ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦ. ΠΛΑΚΕ
ΑΓΩΓΟΣ : 4 X 0.20, ΠΛΑΚΕ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑ.