ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ
40×0,20 πλακέ για πρέσας χύμα, μαύρο