ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΑΣΠΡΟ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ

40×0,20 πλακέ για πρέσας  χύμα, άσπρο