Μίκτης δορυφορικού και επίγειου σήματος εξωτερικός