Διακλαδωτήρας ιστού τριών εξόδων με ακροδέκτες.

Μία είσοδος VHF – UHF.

Τρείς έξοδοι VHF – UHF.

Απώλειες λόγω διέλευσης και διαχωρισμού> 8 dB.

Όταν υπάρχει ενισχυτής

Ο ενισχυτής συνδέεται σε όποια δήποτε έξοδο της συσκευής TV1, TV2,TV3 η TV4.