1Χ120 πολύ μεγάλος ενισχυτής κεντρικής κεραίας 3 εισόδων και 1 εξόδου στα 50 dB.


1Χ120 πολύ μεγάλος ενισχυτής κεντρικής κεραίας 3 εισόδων και 1 εξόδου στα 50 dB.

Μέσα στην πλαστική θωράκιση περιβαλβάνεται ο ενισχυτής και το τροφοδοτικό. Το τροφοδοτικό του ενισχυτή είναι παλμοτροφοδοτικό τύπου, έτσι διατηρείται χαμηλά η θερμοκρασία μέσα στον ενισχυτή. Το κουτί εξαερίζεται ικανοποιητικά από περσίδες στο πίσω μέρος. Ο ενισχυτής δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε πλαστικά κουτιά προκειμένου να αερίζεται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1η Είσοδος : VHF FM Ch 2-4, 5-12, S1- S33.

2η Είσοδος : UHF Ch 21-48.

3η Είσοδος : UHF Ch 21-48.

Έξοδοι : 1 ανεξάρτητη των 120 dB / μV.

Πρότυπο : 2 tone test EN 50083-3 στο Ch37 η IMD3 είναι – 60 dB.

Ενίσχυση : Ρυθμιζόμενη VHF 10 -32  dB , UHF 30-50 dB.

Τάση λειτουργίας : Με παλμοτροφοδοτικό , από 110 VAC – 240 VAC / 10.8 VDC.

Κατάλωση : 7 Watt στα 230 VAC.

Παγίδες : Tetra , 3G , 4G , 5G.

‘Ενδειξη LED : Για τάση λειτουργίας 10V και αυξημένη ενδοδιαμόρφωση  VHF- UHF.

Βάρος : 910 γρμ