Ενισχυτής κεντρικής κεραίας με 2 εισόδους UHF και μία έξοδο.


 

Ενισχυτής κεντρικής κεραίας με 2 εισόδους UHF και μία έξοδο για μικρές πολυκατοικίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1η είσοδος                   :  UHF 1 Ch 21-60

2η είσοδος                   :  UHF 2 Ch 21-60

Απομόνωση εισόδων    :  Απομόνωση μεταξύ των εισόδων 20 dB.

Ενίσχυση UHF              : 12 …. 30 dB  ρυθμιζόμενη.

Ενίσχυση UHF              : 12 …. 30 dB  ρυθμιζόμενη.

Στάθμη εξόδου             : 1 x 112 dB / μV

Πρότυπο                       : 2 tone test EN 50083-3 στο Ch37 η IMD3 είναι – 60 dB.

Είσοδοι                         :  Δύο   ( UHF και  UHF) .

Έξοδος                         :  Μία.

Τάση λειτουργίας           :  230 VAC +/- 10 %   2 Watt.

Βύσματα                       :  F .

Φίλτρο τηλεφωνίας        : 4G