Διαχωριστής σήματος 3 εξόδων 5-2400 MHz – εσωτερικός


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

Αριθμός εισόδων: 1
Αριθμός εξόδων: 3
Εύρος συχνοτήτων 5 – 2400 MHz
Passing the voltage: 24V 0,8A (max)
Καλωδιακή σύνδεση: συνδέσεις F 75Ω