Διανομέας 8 δρόμων,συνδεσμολογίας F, που λειτουργεί στην περιοχή 5-2400 MHz (προορίζεται για DVB-T / T2, DVB-S2).


Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

Αριθμός εισόδων: 1
Αριθμός εξόδων: 8
Εύρος συχνοτήτων 5 – 2400 MHz
Passing the voltage: 24V 0,8A (max)
Καλωδιακή σύνδεση: συνδέσεις F 75Ω