Μίκτης δορυφορικού και επίγειου σήματος εξωτερικός


Αριθμός εισόδων SAT 1
Αριθμός εισόδων TV 1
Εύρος συχνότητας τηλεόρασης 5-862 MHz
Περιοχή συχνοτήτων SAT 950-2150 MHz
Τηλεόραση απόσβεση 3 dB
SAT 3 dB εξασθένηση βρόχου
Επιτρέπει τάση 24V DC, τάση 500mA (μέγιστη)