Μονό LNB (με μία έξοδο για έναν δέκτη), 0,1 db


Noise figure 0,1dB, for 1 sat receiver

LNB Single Opticum Rocket

Noise figure 0,1