ΚΑΛΩΔΙΟ 10 ΣΥΡΜ. ΜΑΥΡΟ
Καλώδιο πολλαπλό

Συναγερμών-Υπολογιστών,

Αγωγοί 10×0.22,

Διατομή 5,6mm

με πλέγμα από αλουμίνιο

Μαύρο