Μίκτης δορυφορικού και επίγειου σήματος εσωτερικός – A Class